Blogg

Såhär kan du stärka din resiliens

känslor May 31, 2020

En människas resiliens handlar om förmågan att möta och hantera både positiva och negativa livshändelser, och att bibehålla en hög nivå av positiva känslor även i svåra och utmanande situationer. Resiliens handlar om förmågan att anpassa sig.

Resilienta människor upplever negativa känslor precis som alla andra, men känslorna stannar inte kvar och gnager. Man kan säga att de har en god förmåga att återhämta sig känslomässigt, även från negativa händelser.

Resiliens beskriver förmågan att handskas med kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem. En del människor kan det från början helt naturligt medan andra behöver träna på det. Visst hade det varit skönt att ha förmågan att kunna se svårigheter som utmaningar och inte låta...

Läs mer...

Hur påverkas du av olika bias?

känslor May 23, 2020

Vi har alla tankemönster som är invanda och som sker helt automatiskt, lika naturligt som många andra rutiner i vardagen. En stor del av alla våra tankar tänker vi utan att ens vara medvetna om dem. Men det är just genom att uppmärksamma tankarna och bli medveten om dem som vi kan förstå hur de påverkar oss. Stanna upp och lyssna. Vad är det för tankar som dyker upp i ditt huvud? Försök att gå utanför dig själv och observera dina tankar. Vad är det du berättar för dig själv där inuti huvudet?

Tankarna har en oerhört stor effekt på vårt välmående. Genom våra tankar skapar vi en subjektiv bild av verkligheten, om oss själva och våra medmänniskor. Dina tankar är egentligen inte mer än just tankar. De är inte du. De är inte ens en del av dig. Genom att observera och lyssna på dina tankar kan du...

Läs mer...

Mental styrka, något alla bör bli bättre på.

känslor May 17, 2020

All utveckling startar inuti dig själv. Vem är du? Vem vill du vara? För att påverka ditt eget liv och världen omkring dig så behöver du börja med dig själv och det som finns inom dig.

Grunden till mental styrka handlar om avslappning och att stärka dig själv inifrån. Mental träning hjälper dig att sätta mål, föreställa dig att du du lyckas uppnå dem och att prioritera tid för återhämtning, reflektion och utvärdering. Mental träning är ett verktyg för att du ska må, fungera och prestera bättre (och smartare).

En av de viktigaste delarna i mental träning handlar om att slappna av. Att skapa ett lugn både i kroppen och sinnet för att kunna lyssna och känna inåt. Självklart finns det en mängd olika sätt som kan hjälpa en att slappna av. Lyssna på musik, spela musik, läsa eller lyssna...

Läs mer...

Vad är en kris?

känslor May 05, 2020

Livet är ju fullt av förändringar och utmaningar och till viss del även kriser. Men när blir en förändring en kris och vad är egentligen skillnaden? En kris kommer ofta plötsligt och uppfattas hotfull, ofta livshotande i någon grad. Upplevelsen av vad som är en kris är helt individuell (beroende på vilka känslor du upplever). En kris är en händelse där din tidigare erfarenhet och kunskap inte räcker till för att förstå och hantera den aktuella situationen och därmed känns den hotfull (du har inte kontroll över den och upplever en form av rädsla). En krisreaktion är en helt normala reaktion på en onormal situation.

Vi människor har två grundläggande drivkrafter - överlevnad och utveckling. När vi blir pressade har vi fullt fokus på att överleva. Vi lever inte längre där vi är just nu utan...

Läs mer...

Känslor

känslor Apr 28, 2020

Vi människor är komplexa och kan uppleva en stor mängd olika känslor och många varierande nyanser av dem. Det är just samspelet av känslor som gör oss människor så intressanta. Alla människor besitter det som kallas för grundkänslor, men hur vi responderar och uttrycker dem kan variera stort från person till person. Våra grundläggande känslor kan kännas igen som glädje, sorg, nyfikenhet, fruktan, vrede, skam, skuld och avsky. Det finns dock olika teorier om vilka känslor som egentligen är våra grundkänslor, vilket visar på hur komplext vårt känsloregister är.

Man kan se på känslor på samma sätt som färger. Tänk att varje grundkänsla har en egen färg, på samma sätt som vi har våra fyra grundfärger; rött, blått, gult och grönt. När vi blandar färgerna kan...

Läs mer...

Vad behöver du just nu?

levalivet Apr 21, 2020

Situationer med stor förändring där vi inte riktigt vet vad som händer och hur vi ska hantera utmaningen vi ställs inför gör oss människor både stressade och irrationella.

Vi människor är till 95 % känslostyrda och 5% rationella. Vår hjärna har två olika system, dels en emotionell sidan som känner smärta och välbehag och agerar instinktivt samt en rationell sidan som analyserar och ser in i framtiden och istället agerar medvetet. Den emotionella sida kan liknas vid en elefant och den rationella sida kan liknas vid elefantens ryttare. Ryttaren är den rationella som tänker och bestämmer vart du ska och hur du ska ta dig dit. Elefanten är känslorna och kraften som tar dig dit.

Elefanten är impulsivt, lat, oberäknelig, och kortsynt och kan när som helst välja att gå åt ett helt annat håll än ryttaren planerat. Den...

Läs mer...

Karantäntiden - hur påverkas kroppen?

levalivet Apr 15, 2020

Att vara i karantän, isolerade eller mer stillasittande i allmänhet påverkar kroppen på olika sätt, tyvärr mest negativt. Vardagen blir upp-och-nervänd när en jobbar hemma, det har vi nog alla fått erfara (i mer eller mindre grad såklart). Att bli tvingad att jobba hemifrån eller bara hålla sig för sig själv gör något med kroppen, både på det psykiska och fysiska planet.

Negativa känslor som oro, rädsla och nedstämdhet ger kroppen ökad stresspåslag och det dröjer inte länge förrän fysiska symptom ger sig till känna. Det kan vara stelhet i nacken, ont i handleden och/eller underarmen, stramhet i baksida lår, smärta i ländryggen etc. Ja, problemen kan poppa upp lite var som helst i kroppen. Det är inte heller ovanligt att gamla skador börjar spöka igen, sådana som du trodde att du redan blivit kvitt...

Läs mer...

Vikten av rutiner

levalivet Apr 05, 2020

I början av en hotfull och oviss situation kan det vara svårt att göra något alls och det kan kännas svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Kom ihåg att det är viktigt att försöka bibehålla dina goda vanor och rutiner så långt som möjligt. Att skapa ordning i vardagen kan minska oro och ge en känsla av kontroll som gör det lättare att hantera situationen lugnt och sansat. 

Det är alltså bra att fortsätta med det någon form av rutiner även om vardagen ser helt annorlunda ut. Försök att komma upp ur sängen i någorlunda tid även om du egentligen inte måste det. Ta en promenad på morgonen, det höjer humöret och kan hjälpa dig att få lite mer energi. Det kan kännas skönt att prata om det som händer, men gör det med måtta. Undvik att fastna i ältande...

Läs mer...

Hänsyn i oroliga tider

hänsyn Mar 26, 2020

Förändring kan betyda utveckling men kan också göra att vi hamnar i ett krisläge där vi inte riktigt vet vad som händer och hur vi ska hantera den utmanande situationen vi befinner oss i. Det som tidigare kändes helt självklart och gick på rutin ska plötsligt förändras och vardagen ser sannolikt ganska annorlunda ut. Det kan vara extra svårt att hantera förändringar och situationer som inte är självvalda och som vi inte kan kontrollera.

- Vad kan du göra för att ta hand om dig själv på bästa sätt under rådande omständigheter?

- Hur du kan hantera denna ovissa situation på ett klokt och sansat sätt?

- Vad du behöver du prioritera för att må så bra som möjligt i det som är just nu?

I den kris vi upplever just nu med Covid-19 är hela samhället drabbat och krisen finns...

Läs mer...

Hormonsystemet for dummies

hormoner Mar 15, 2020

Det här med hormoner poppar upp lite överallt och det diskuteras mer och mer frekvent, men vad handlar det om egentligen? Hur funkar egentligen hormonerna? För att utöka kunskapen om din menscykel är det bra att ha övergripande koll på det här med hormoner. Hur de fungerar och regleras. Vilken uppgift de har i kroppen och hur de påverkar menscykeln. Häng med, nu dyker vi lite djupare in i kroppen!

Två olika kommunikationskanaler

I kroppen finns det två samarbetande system som används för att få hjärnan och resten av kroppen att kommunicera. Det snabba sättet går via nervsystemet som bland annat styr våra reflexer, du vet när du drar undan handen från en varm platta. Det använder ryggmärgen som transportväg för att skicka sina blixtsnabba signaler till olika delar av kroppen. Det långsamma sättet får via det endokrina systemet,...

Läs mer...
1 2 3
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.