Kroppens cykler

mens Dec 31, 2019

Nu när vi närmar oss slutet på ett år, ja faktiskt ett helt decennium. Det är rätt intressant ändå att allt vi gör och hur vi lever är satt i ett mönster eller följer en cykel på ett eller annat sätt. 

Våra kroppar är beroende av dessa cykler, och att det finns en jämnvikt dem emellan. Kroppen är sammansatt av otroligt många processer som alla "jobbar" i cykler, t.ex. blodomlopp, hormonutsöndring, hjärtrytm, temperaturreglering, blinkning, matsmältning och inte att förglömma, menstruationscykeln. Dessa cykler bara finns där och är förmodligen inte något du varken reflekterar över eller ifrågasätter, i alla fall inte så länge de funkar.

När kroppens processer fungerar bra är det som en fantastisk symfoni av hälsa som utspelar sig i kroppen. Du har energi, humöret är stabilt och du kan hantera smärtor och svåra  situationer på ett ypperligt sätt, förmodligen utan att ens tänka på att det är något krävande du utsätts för. När allt är i synk är kroppen robust helt enkelt.

Vad händer då när man försummar eller pressar något system för hårt? Jo, då påverkas kroppens naturliga funktioner negativt vilket för med sig olika former av "störningar i systemet" (dvs kroppen). Dessa störningar kan visa sig på många olika sätt men ofta är det immunförsvaret och kroppens reningsprocesser som påverkas negativt. När levern som är vårt främsta reningsorgan inte kan utföra sitt normala arbete så kommer det belasta andra organ som mag-tarm kanalen, huden och luftvägarna. Det som händer i kroppen när något system eller någon cykel rubbas är att andra delar i kroppen får ta hand om dess arbete vilket belastar dessa delar mer än vanligt. Kroppen är dock smart och rätt tålig så den klara av att väga upp för mindre störningar i alla fall under en kortare period. Men om det pågår under en längre tid så orkar den inte kompensera för våra dåliga vanor. 

För lite sömn är ett klassiskt exempel. Låt oss säga att du tittar på favoritserien på Netflix och när det börjar bli läggdags kunde du inte låta bli att se en episod till...och en till...och en till... En gång är som bekant ingen gång, men om detta blir en "dålig" vana så kommer det garanterat att påverka kroppen.

Sömnen är nämligen den viktigaste återhämtningen för kroppen, speciellt för immunförsvaret och hjärnans funktioner. För att kunna vara pigg och alert på dagen så behöver vi sova tillräckligt under natten. För lite sömn under lång tid kommer t.ex. att leda till förkylning, koncentrationssvårigheter och lägre tolerans för stress.  

Jetlag är ett annat fenomen som de flesta av oss känner till, eller "dagen efter", även om den var utan alkohol känner man sig ofta seg och huvudvärken kommer som ett brev på posten.

Med tanke på att symptom av dålig sömn märks i kroppen efter bara en dag så är det kanske inte så konstigt att man som mamma känner sig lite sliten om de små sällan bjuder på sammanhängande sömn om natten.

Vad ska man då göra för att få de där processerna i kroppen att funka optimalt? Ledsen att säga det men det finns ingen genväg eller quick fix här heller. Att etablera goda vaner, rutiner och mönster är det som ger stabilitet i livet och det kommer rusta dig för livets hårdare tider.

Ibland känns det helt omöjligt att få till alla dessa goda vanor. Men allt behöver inte ske över en natt.  Nåt litet bra varje dag finns det alltid plats för, och det kommer göra skillnad i längden. Vi lovar! Börja med att lägga till en ny vana, och låt den bli en del av din normala vardag innan du går vidare till nästa. Ett steg i taget.

Tre enkla råd för bra vanor

  1. Lägg dig i tid (helst innan kl 22 men definitivt senast kl 23)
  2. Gör något som du tycker är kul, varje dag!
  3. Gör något fint för någon annan, varje dag

En liten handling kan leda till stora förändringar i ditt liv. Kom ihåg att behovet av cykler, rytmer, mönster och rutiner är helt naturligt och du kan i allra högsta grad påverka hur väl de fungerar.

Med önskan om ett stabilt 2020 /Nellie & Thale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.