Hormonsystemet for dummies

hormoner Mar 15, 2020

Det här med hormoner poppar upp lite överallt och det diskuteras mer och mer frekvent, men vad handlar det om egentligen? Hur funkar egentligen hormonerna? För att utöka kunskapen om din menscykel är det bra att ha övergripande koll på det här med hormoner. Hur de fungerar och regleras. Vilken uppgift de har i kroppen och hur de påverkar menscykeln. Häng med, nu dyker vi lite djupare in i kroppen!

Två olika kommunikationskanaler

I kroppen finns det två samarbetande system som används för att få hjärnan och resten av kroppen att kommunicera. Det snabba sättet går via nervsystemet som bland annat styr våra reflexer, du vet när du drar undan handen från en varm platta. Det använder ryggmärgen som transportväg för att skicka sina blixtsnabba signaler till olika delar av kroppen. Det långsamma sättet får via det endokrina systemet, även kallat hormonsystemet, som kommunicerar via kemiska signalämnen (hormoner). Detta system använder istället blodet som transportväg och är därför lite långsammare.

Nervsystemet har en något överordnad funktion eftersom det tar emot och registrerar information från olika delar av kroppen samt gör att kroppens delar snabbt får kontakt med varandra och kan reagera på den aktuella situationen. Det sympatiska nervsystemet är aktivt när kroppen behöver mycket kraft, till exempel vara när du blir stressad eller rädd. Det är det som kallas “fight or flight”. Det parasympatiska nervsystemet är däremot mest aktivt i vila och när du känner dig avslappnad. Det är det som kallas “rest and digest”. Samspelet mellan nervsystemet och hormonsystemet är oerhört finkänsligt och de har en konstant påverkan på varandra. Tillsammans påverkar och styr dessa system mycket av det som händer i kroppen, bland annat ämnesomsättning, tillväxt och fortplantning.

Hormonsystemet - hur fungerar det?

Hormonerna bildas i körtlar eller i särskilda celler och transporteras sedan med hjälp av blodet till olika organ i kroppen. De kan ses som sändebud av olika kemiska substanser som påverka celler i hela kroppen oavsett i vilken del av kroppen de har bildats. De körtlar som bildar och avger hormoner kallas även endokrina organ.

Exempel på några av kroppens hormonbildande organ:

  • hjärnan (hypotalamus och hypofysen)
  • mag-tarmkanalen
  • sköldkörteln

  • njurarna
och binjurarna

  • äggstockarna och testiklarna

Hypotalamus är det överordnade centret för hormonsystemet. Det är chefen över kroppens inre miljö som tar beslut med syfte att hålla kroppen i balans. Hypotalamus tar emot och analyserar information från kroppen och ger sen order till Hypofysen om vad som behöver ske för att reglera hormonsystemet och skapa balans i kroppen.

Hormonernas uppgift

Varje hormon har en specifik uppgift och påverkar en bestämd grupp celler i kroppen. En del hormoner påverkar endast vissa celler som de är speciellt avsedda att påverka medan andra hormoner påverkar i stort sett hela kroppen.

Alla hormoner har en specifik uppbyggnad och som mål att träffa en mottagarcell som passar som handen i handsken med just det hormonet. Antingen binds hormonet i mottagarcellens cellvägg eller så tränger det direkt in i cellen. I samma ögonblick som hormonet förenas med cellen utlöses en förutbestämd kroppslig reaktion. Det är nästa lite simsalabim över det hela. 

Vissa celler kan vara mottagare för flera olika hormoner och anpassar sin funktion beroende på vilket hormon de kommer i kontakt med (lite som en kameleont). Olika hormoner ger alltså olika effekter på cellen men hormonet som sådant har alltid samma effekt på cellen oavsett vilken cell den har som mottagare. 

Hur regleras hormonerna?

Hormonsystemet är väldigt komplext och eftersträvar hela tiden att vara i balans. Justeringen och balansen mellan hormonerna sker genom konstant återkoppling och feedback som gör att kroppen finjusterar hormonnivåerna efter behovet i kroppen. Eftersom det behövs så otroligt små mängder av ett hormon för att det skall vara verksamt och påverka kroppen gäller det att vara mycket finkänslig i justeringen. Det är alltså inte bara ett långsamt system, det är även mycket noggrant.

Hormonsystemet bygger på att Hypotalamus (chefen) är på jobbet 24/7 och konstant känner av hormonnivåerna i blodet. När den registrerar för höga halter av ett hormon så börjar en nedregleringsprocess. Hypotalamus minskar sin hormonproduktion för att kommunicera till Hypofysen att sänka sin egen produktion (projektledaren kan chilla en liten stund). När Hypofysen utsöndrar mindre hormoner säger den till kroppens mottagarceller att minska produktionen av sina specifika hormoner. När projektledaren chillar gör även knegarna det.

Registreras låga halter av ett hormon i blodet så börjar istället en uppregleringsprocess. Hypotalamus ökar då sin hormonproduktion för att kommunicera till Hypofysen att öka sin egen produktion (kafferasten är över för projektledaren). När Hypofysen utsöndrar mer hormoner säger den till kroppens mottagarceller att öka produktionen av sina specifika hormoner. När projektledaren jobbar på ger det knegarna eld i baken. Chefen har givetvis fortsatt koll på läget och regleringen fortlöper hela tiden.

När hormonsystemet är i balans och allt fungerar som det skall reglerar hormonerna i kroppen sig själva i ett komplext samspel med nervsystemet för att skapa den balans i kroppen som behövs för att vi skall må bra. Som med så mycket annat så är lagom bäst. 

Puh! Där satt den. Mer om hormonerna kommer snart. /Nellie & Thale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.