Känslor

känslor Apr 28, 2020

Vi människor är komplexa och kan uppleva en stor mängd olika känslor och många varierande nyanser av dem. Det är just samspelet av känslor som gör oss människor så intressanta. Alla människor besitter det som kallas för grundkänslor, men hur vi responderar och uttrycker dem kan variera stort från person till person. Våra grundläggande känslor kan kännas igen som glädje, sorg, nyfikenhet, fruktan, vrede, skam, skuld och avsky. Det finns dock olika teorier om vilka känslor som egentligen är våra grundkänslor, vilket visar på hur komplext vårt känsloregister är.

Man kan se på känslor på samma sätt som färger. Tänk att varje grundkänsla har en egen färg, på samma sätt som vi har våra fyra grundfärger; rött, blått, gult och grönt. När vi blandar färgerna kan vi skapa oändligt många olika färgnyanser. På samma sätt kan vi uppleva oändligt många blandningar och nyanser av känslor. Olika sammansättningar och nyanser av känslor är det vi upplever som specifika känslotillstånd. En känsla kommer nämligen sällan ensam.

 Ett sätt att se på det är att alla känslor och tillstånd vi upplever bottnar i kärlek eller rädsla. Känslor och tillstånd som kommer från rädsla är till exempel ångest, vrede, kontroll, sorg, depression, förvirring, smärta, ensamhet, skuld och skam. Medan de känslor och tillstånd som bottnar i kärlek är t.ex. glädje, lycka, försiktighet, självsäkerhet, medmänsklighet, ärlighet och nöjdhet

Det som kan vara svårt är att identifiera känslorna. Vi människor har en tendens att uttrycka våra känslor och tillstånd ganska slarvigt och generellt och blandar därför lätt ihop dem. Om någon frågar hur du mår och du svarar jag är trött så kan det betyda en mängd olika saker. Försök att vara så konkret och specifik som möjligt när du beskriver dina känslor. Då blir det mycket lättare att förstå och hitta orsaken till varför du känner som du gör (varför du är trött).

Trött som i sömnig - sover dåligt/för lite
Trött som i irriterad - vad/vem är du irriterad på och varför

Trött som i uttråkad - behöver du göra någon förändring, utmana dig, skaffa en ny hobby, träffa vänner? Ja, du förstår nog.

Känslor är något som finns både i kroppen och i sinnet och de är helt individuella. De känslor du upplever i en viss situation är sannolikt inte exakt samma som en annan människa känner i samma situation. Genom att verkligen lyssna på hur du känner kan du bli bättre på att sätta ord på dina känslor och samtidigt öka din emotionella färdighet (förmågan att uppleva och förstå andra människors känslor, det vi kallar empati). När du kan identifiera och acceptera dina egna känslor blir det också lättare att relatera till andra människor och deras känslor. Kom ihåg att alla känslor är tillåtna. En känsla kan aldrig vara fel, varken hos dig eller någon annan. Det är bara kemikalier i blodomloppet. Känslorna är en del av den du är, men de är inte du.

Dina känslor är inte heller förhandlingsbara. Du kan inte säga till dig själv hur du ska känna eller inte känna. En känsla är precis det den är oavsett om du gillar det eller inte. Dina känslor gör dig mänsklig. Upplev känslorna, lär dig av dem och låt dem inspirera dig. Dina känslor kan guida dig mot att bli medveten om vad som vad i ditt liv som fungerar bra, och vad som kan bli bättre.

Må känslorna vara med dig /Nellie & Thale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.