Såhär kan du stärka din resiliens

känslor May 31, 2020

En människas resiliens handlar om förmågan att möta och hantera både positiva och negativa livshändelser, och att bibehålla en hög nivå av positiva känslor även i svåra och utmanande situationer. Resiliens handlar om förmågan att anpassa sig.

Resilienta människor upplever negativa känslor precis som alla andra, men känslorna stannar inte kvar och gnager. Man kan säga att de har en god förmåga att återhämta sig känslomässigt, även från negativa händelser.

Resiliens beskriver förmågan att handskas med kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem. En del människor kan det från början helt naturligt medan andra behöver träna på det. Visst hade det varit skönt att ha förmågan att kunna se svårigheter som utmaningar och inte låta sig knäckas av dem?

Stärk din resiliens

Du kan stärka din resiliens och därmed förebygga stressrelaterad psykologisk ohälsa genom att utveckla skyddande faktorer som t.ex. god kognitiv förmåga, problemlösningsförmåga, social kompetens, positiv självuppfattning, tillit till din egen förmåga, en känsla av mening med livet, positiv framtidstro, känsloreglering, humor etc.

I svåra och utmanande situationer som t.ex. en kris så sätts din resiliens extra mycket på prov. Det är lätt hänt att en bara kör på, full fart genom skiten. Prova att sakta ner lite och uppmärksamma det som känns jobbigt och besvärligt. Det kanske inte är så farligt? Och även om det är det så kanske det får vara så. 

5 tips på hur du kan stärka din resiliens:

1. Se på det som händer och har hänt utan värdering

2. Vad tacksam för det du har och det du kan

3. Träna på att utmana dina rädslor

4. Fokusera på det du kan påverka

5. Träna på att undanröja hinder på din väg

Fokusera på att göra rätt saker. Det som tar dig framåt, mot en trivsam vardag, en hälsosam livsstil och mot din mål och drömmar.

Du är stark! / Nellie & Thale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.