Vad är en kris?

känslor May 05, 2020

Livet är ju fullt av förändringar och utmaningar och till viss del även kriser. Men när blir en förändring en kris och vad är egentligen skillnaden? En kris kommer ofta plötsligt och uppfattas hotfull, ofta livshotande i någon grad. Upplevelsen av vad som är en kris är helt individuell (beroende på vilka känslor du upplever). En kris är en händelse där din tidigare erfarenhet och kunskap inte räcker till för att förstå och hantera den aktuella situationen och därmed känns den hotfull (du har inte kontroll över den och upplever en form av rädsla). En krisreaktion är en helt normala reaktion på en onormal situation.

Vi människor har två grundläggande drivkrafter - överlevnad och utveckling. När vi blir pressade har vi fullt fokus på att överleva. Vi lever inte längre där vi är just nu utan fokuserar helt och hållet på framtiden. När vi befinner oss i en situation som känns hotfull på ett eller annat sätt så fungerar vår hjärna inte längre rationellt. Våra känslor och rädslor tar över och gör allt för att vi ska känna oss trygga och att vi har läget under kontroll, fast vi kanske inte alls har det.

När vår överlevnad hotas tar reptilhjärnan över och då det är lätt att tappa allt förstånd och agera helt reflexmässigt. Reptilhjärnan (hjärnstammen, lillhjärnan och amygdala) är den äldsta och mest primitiva delen av hjärnan som styr många livsnödvändiga funktioner i kroppen. Reptilhjärnan tar beslut som syftar till att öka sannolikheten för överlevnad.

För att hantera en kris på bästa sätt måste du börja med att tillgodose de basala funktionerna som relationer, näringsrik mat, fysisk aktivitet och sömn. Sen kan du lyfta blicken och titta framåt. Hur kan du hjälpa till? Var behövs du just nu?

Kriskurvan

Hur du hanterar en kris beror till stor del på din personlighet, tidigare erfarenheter och hur svår krisen är. Vi kan alla hamna i kris. Det kan handla om förluster eller stora livsförändringar i form av plötsliga händelser som i sin tur kan leda till mer långvariga problem med hälsa, jobb och ekonomi. En kris är ofta en svår och oviss period i livet. Det är helt normalt att vara i kris även om det kan kännas smärtsamt och upplevas som att du förlorar makten och kontrollen över ditt liv. När en kris kommer snabbt och oväntat hinner man inte förbereda sig och då är det lätt att hamna i panik, och det kan kännas svårt och overkligt att greppa vad som egentligt händer. En annan reaktion kan vara att man blir likgiltig och kopplar bort känslorna för att skydda sig själv mot det som upplevs hotfullt och farligt.

Kriskurvan beskriver människans generella reaktionsmönster och förmåga att bearbeta en kris. Den består av fyra steg, men du går inte genom faserna en i taget och lägger dem bakom dig, utan du pendlar mellan dem allteftersom du tar dig igenom processen. En kris är en känslomässig process som du behöver ta dig igenom, och även om det kan kännas lockande så går det alltså inte att hoppa över något del.

Kriskurvan är framtagen av Johan Cullberg, Professor i psykiatri

Kriskurvans faser

Chockfasen är ofta en omskakande upplevelse. Reaktionerna i denna fas kan vara väldigt olika. Vissa skriker och gråter, andra blir handlingsförlamade och en del agerar lugnt och sansat. Hjärnan kan reagera med att stänga ner så du kanske varken hör eller uppfattar det som sägs. Den situation som utlöser chocken känns väldigt overkligt och du kan inte riktigt ta in det som händer.

I reaktionsfasen börjar du förstå situationen och tillåter känslorna att komma. När känslorna får ta plats börjar du förstå vad det är som har hänt. Det kan vara smärtsamt och väldigt energikrävande. Ofta reagerar hela kroppen. Du kan t.ex. få ökad puls, huvudvärk och ha svårighet att somna. Denna fas är ofta en känslomässig berg-och-dalbana.

Under bearbetningsfasen går du igenom situationen om och om igen. Även denna fas kan vara väldigt krävande, men det är absolut nödvändigt att ta sig igenom den. Tillåt dig själv att uppleva alla känslor. Så småningom lägger sig känslan av kaos och du kan se lite ljusare på situationen och undersöka nya möjligheter och vägar framåt.

När du landar i nyorienteringsfasen kan du (äntligen) acceptera situationen och börja anpassa dig till den verklighet du befinner dig i. Tilltron till livet återvänder och krisen kan till och med ha blivit en positiv drivkraft som hjälper dig att ta nya initiativ och skapa nya möjligheter.

Om du upplever att den psykiska smärtan blir för stor kan du behöva hjälp att klara av situationen och ta dig igenom processen. Kom ihåg att söka hjälp är alltid ett bevis på mod och styrka.

Ta hand om dig/ Nellie & Thale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.