Vad behöver du just nu?

levalivet Apr 21, 2020

Situationer med stor förändring där vi inte riktigt vet vad som händer och hur vi ska hantera utmaningen vi ställs inför gör oss människor både stressade och irrationella.

Vi människor är till 95 % känslostyrda och 5% rationella. Vår hjärna har två olika system, dels en emotionell sidan som känner smärta och välbehag och agerar instinktivt samt en rationell sidan som analyserar och ser in i framtiden och istället agerar medvetet. Den emotionella sida kan liknas vid en elefant och den rationella sida kan liknas vid elefantens ryttare. Ryttaren är den rationella som tänker och bestämmer vart du ska och hur du ska ta dig dit. Elefanten är känslorna och kraften som tar dig dit.

Elefanten är impulsivt, lat, oberäknelig, och kortsynt och kan när som helst välja att gå åt ett helt annat håll än ryttaren planerat. Den lever i nuet och drivs av snabb tillfredsställelse, till skillnad mot ryttaren som fokuserar långsiktigt och har förmåga att tänka och planera bortom nuet.

Elefanten har många positiva egenskaper. Den står för energi och drivkraft och är den del av dig som får saker gjorda. Den står även för kärlek, medkänsla, sympati och lojalitet. För att vara motiverad och gå i rätt riktning behöver elefanten känna meningsfullhet. 

Ryttaren däremot behöver logik och fakta för att kunna fatta beslut. Hen är bättre på att analysera situationen och ta beslut än att agera och göra något åt den. För att ryttaren ska kunna välja riktning behöver hen vägledning,  relevanta argument och tydliga instruktioner.

När ryttaren och elefanten drar åt olika håll kan det bli konflikt. Ryttaren behöver strama upp tyglarna och styra elefanten med fast hand för att få den att gå åt "rätt" håll (dit ryttaren vill). Men det är väldigt energikrävande att styra en stor och tung elefant mot dess vilja. Ryttaren kommer förr eller senare bli överansträngd och i förlängningen utbränd. Det krävs en annan strategi, som tar hänsyn till elefantens behov.

Det kan vara extra svårt att hantera förändringar och situationer som inte är självvalda och som vi inte kan kontrollera. När vi befinner oss i en situation som känns hotfull på ett eller annat sätt så fungerar vår hjärna inte längre rationellt. Våra känslor och rädslor tar över och gör allt för att vi ska känna oss trygga. Det som tidigare kändes helt självklart och gick på rutin förändras plötsligt och vardagen blir helt annorlunda. Ryttaren tappar styrförmågan över elefanten och elefanten går runt runt i cirklar.

När vår överlevnad hotas tar den emotionella och instinktiva sidan över och det är lätt att tappa allt förstånd och agera i panik. Vi människor har nämligen två grundläggande drivkrafter - överlevnad och utveckling. I pressade situationer har vi fullt fokus på att överleva. Vi lever inte längre där vi är, just nu. För att hantera denna ovissa och utmanande situation på bästa sätt måste vi börja med oss själva.

Tillgodose de basala funktionerna som relationer, näringsrik mat, fysisk aktivitet och sömn. Vad behöver du? Sen kan du lyfta blicken och titta framåt.

- Hur kan du hjälpa till?
- Var behövs du just nu?

Vi finns här för dig! /Nellie & Thale

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.