Blogg

Kroppens cykler

mens Dec 31, 2019

Nu när vi närmar oss slutet på ett år, ja faktiskt ett helt decennium. Det är rätt intressant ändå att allt vi gör och hur vi lever är satt i ett mönster eller följer en cykel på ett eller annat sätt. 

Våra kroppar är beroende av dessa cykler, och att det finns en jämnvikt dem emellan. Kroppen är sammansatt av otroligt många processer som alla "jobbar" i cykler, t.ex. blodomlopp, hormonutsöndring, hjärtrytm, temperaturreglering, blinkning, matsmältning och inte att förglömma, menstruationscykeln. Dessa cykler bara finns där och är förmodligen inte något du varken reflekterar över eller ifrågasätter, i alla fall inte så länge de funkar.

När kroppens processer fungerar bra är det som en fantastisk symfoni av hälsa som utspelar sig i kroppen. Du har energi, humöret...

Läs mer...

Nyårsguide - välkommen 2020

levalivet nystart Dec 23, 2019

Att börja ett år kan kännas både härligt och samtidigt lite motsträvigt. Förändring upplevs jobbigt för de flesta av oss. Med all rätt. För att starta det nya med så mycket öppenhet som möjligt är det en bra grej att belysa och ta avstamp i det som varit.

Vårt tips är att fokusera på de önskningar du har de kommande året, ja kanske till och med decenniet genom att titta på hur 2019 har varit. Vad vad bra? Vad vill du fortsätta med, och vad vill du förändra? Då kommer det troligtvis kännas både lättare och mer motiverande att definiera vilka förändringar du vill ska ske under 2020. 

Men för att inte gå händelserna i förväg. Tillåt dig först att avsluta detta året innan du börjar tänka på det nya. 

Avsluta 2019

  • Vad var det viktigaste som...
Läs mer...

Menscykelns längd och faser

mens Dec 16, 2019

Att beskriva menscykeln visade sig vara rätt svårt, för det finns tydligen många sätt att se och förklara den på, utifrån flera olika perspektiv. Vi har valt att fokusera på hur cykelns faser påverkar oss kvinnor, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Det är i mångt och mycket hormonerna och deras skiftningar som gör att vi mår som vi gör, och med hjälp av kunskap och medvetenhet kan vi lättare förstå och förhålla oss till dem.

Menscykelns längd varierar. Den vanligaste längden är mellan 23 och 35 dagar, ett rätt brett spann alltså. Längden kan variera både från kvinna till kvinna och från en cykel till en annan hos en och samma kvinna. Det finns alltså inte någon perfekt cykel! Längden på en menscykel räknas från dag 1 av mensblödningen, till dagen före nästa...

Läs mer...

Hur mycket blöder du?

mens Dec 09, 2019

Hur vet jag om jag har kraftiga eller lätta mensblödningar? Hur skall jag veta det, jag har ju bara mig själv att jämföra med. För även om vi delar djupa och viktiga saker med vännerna så är det kanske inte mängden mensblod vi blöder vi pratar om på tjejmiddagarna (fast vi borde kanske göra det...).

För att få ett hum om hur det ligger till för din egen del så är det första steget (du kan nog gissa…) att kartlägga din cykel. Men kom ihåg att en gång är ingen gång, du behöver fortsätta ett par månader för att kunna fastställa hur sin cykel ser ut. Det handlar om att identifiera vilka symtom och besvärligheter som dyker upp om och om igen, vad det kan bero på och vad du kan göra åt dem.

Kännetecken på kraftig mensblödning

  • Du blöder mer än 7 - 8 dager (det räknas som en...
Läs mer...

Varför bry sig om sin menscykel?

mens Dec 03, 2019

Varför allt detta snack om menstrautionscykeln? Är det inte tillräcklig jobbigt som det är att känna sig uppblåst, småöm i brösten, labil och lite trött i huvudet? Måste vi prata om det också? Öppet och ingående.

Ja, det måste vi! För mensen är den mest naturliga sak som ALLA kvinnor har. Det finns dessutom väldigt många kvinnor som upplever både mer och mindre besvär under menscykelns olika faser. Därför behöver vi prata om det!

Det är så många som godtar alla negativa symptom utan att ställa frågan - Är det verkligen nödvändigt att gå igenom detta varje månad? Hur kan det vara så att många besvär kring menscykeln har blivit så normaliserade? Om ingen lyfter temat så blir det heller aldrig ett ämne som anses viktigt att prata om. För det behöver inte vara...

Läs mer...
1 2 3
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.