Blogg

Hänsyn i oroliga tider

hänsyn Mar 26, 2020

Förändring kan betyda utveckling men kan också göra att vi hamnar i ett krisläge där vi inte riktigt vet vad som händer och hur vi ska hantera den utmanande situationen vi befinner oss i. Det som tidigare kändes helt självklart och gick på rutin ska plötsligt förändras och vardagen ser sannolikt ganska annorlunda ut. Det kan vara extra svårt att hantera förändringar och situationer som inte är självvalda och som vi inte kan kontrollera.

- Vad kan du göra för att ta hand om dig själv på bästa sätt under rådande omständigheter?

- Hur du kan hantera denna ovissa situation på ett klokt och sansat sätt?

- Vad du behöver du prioritera för att må så bra som möjligt i det som är just nu?

I den kris vi upplever just nu med Covid-19 är hela samhället drabbat och krisen finns...

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.