Blogg

Såhär kan du stärka din resiliens

känslor May 31, 2020

En människas resiliens handlar om förmågan att möta och hantera både positiva och negativa livshändelser, och att bibehålla en hög nivå av positiva känslor även i svåra och utmanande situationer. Resiliens handlar om förmågan att anpassa sig.

Resilienta människor upplever negativa känslor precis som alla andra, men känslorna stannar inte kvar och gnager. Man kan säga att de har en god förmåga att återhämta sig känslomässigt, även från negativa händelser.

Resiliens beskriver förmågan att handskas med kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem. En del människor kan det från början helt naturligt medan andra behöver träna på det. Visst hade det varit skönt att ha förmågan att kunna se svårigheter som utmaningar och inte låta...

Läs mer...

Hur påverkas du av olika bias?

känslor May 23, 2020

Vi har alla tankemönster som är invanda och som sker helt automatiskt, lika naturligt som många andra rutiner i vardagen. En stor del av alla våra tankar tänker vi utan att ens vara medvetna om dem. Men det är just genom att uppmärksamma tankarna och bli medveten om dem som vi kan förstå hur de påverkar oss. Stanna upp och lyssna. Vad är det för tankar som dyker upp i ditt huvud? Försök att gå utanför dig själv och observera dina tankar. Vad är det du berättar för dig själv där inuti huvudet?

Tankarna har en oerhört stor effekt på vårt välmående. Genom våra tankar skapar vi en subjektiv bild av verkligheten, om oss själva och våra medmänniskor. Dina tankar är egentligen inte mer än just tankar. De är inte du. De är inte ens en del av dig. Genom att observera och lyssna på dina tankar kan du...

Läs mer...

Mental styrka, något alla bör bli bättre på.

känslor May 17, 2020

All utveckling startar inuti dig själv. Vem är du? Vem vill du vara? För att påverka ditt eget liv och världen omkring dig så behöver du börja med dig själv och det som finns inom dig.

Grunden till mental styrka handlar om avslappning och att stärka dig själv inifrån. Mental träning hjälper dig att sätta mål, föreställa dig att du du lyckas uppnå dem och att prioritera tid för återhämtning, reflektion och utvärdering. Mental träning är ett verktyg för att du ska må, fungera och prestera bättre (och smartare).

En av de viktigaste delarna i mental träning handlar om att slappna av. Att skapa ett lugn både i kroppen och sinnet för att kunna lyssna och känna inåt. Självklart finns det en mängd olika sätt som kan hjälpa en att slappna av. Lyssna på musik, spela musik, läsa eller lyssna...

Läs mer...

Vad är en kris?

känslor May 05, 2020

Livet är ju fullt av förändringar och utmaningar och till viss del även kriser. Men när blir en förändring en kris och vad är egentligen skillnaden? En kris kommer ofta plötsligt och uppfattas hotfull, ofta livshotande i någon grad. Upplevelsen av vad som är en kris är helt individuell (beroende på vilka känslor du upplever). En kris är en händelse där din tidigare erfarenhet och kunskap inte räcker till för att förstå och hantera den aktuella situationen och därmed känns den hotfull (du har inte kontroll över den och upplever en form av rädsla). En krisreaktion är en helt normala reaktion på en onormal situation.

Vi människor har två grundläggande drivkrafter - överlevnad och utveckling. När vi blir pressade har vi fullt fokus på att överleva. Vi lever inte längre där vi är just nu utan...

Läs mer...

Känslor

känslor Apr 28, 2020

Vi människor är komplexa och kan uppleva en stor mängd olika känslor och många varierande nyanser av dem. Det är just samspelet av känslor som gör oss människor så intressanta. Alla människor besitter det som kallas för grundkänslor, men hur vi responderar och uttrycker dem kan variera stort från person till person. Våra grundläggande känslor kan kännas igen som glädje, sorg, nyfikenhet, fruktan, vrede, skam, skuld och avsky. Det finns dock olika teorier om vilka känslor som egentligen är våra grundkänslor, vilket visar på hur komplext vårt känsloregister är.

Man kan se på känslor på samma sätt som färger. Tänk att varje grundkänsla har en egen färg, på samma sätt som vi har våra fyra grundfärger; rött, blått, gult och grönt. När vi blandar färgerna kan...

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.