Blogg

Vad behöver du just nu?

levalivet Apr 21, 2020

Situationer med stor förändring där vi inte riktigt vet vad som händer och hur vi ska hantera utmaningen vi ställs inför gör oss människor både stressade och irrationella.

Vi människor är till 95 % känslostyrda och 5% rationella. Vår hjärna har två olika system, dels en emotionell sidan som känner smärta och välbehag och agerar instinktivt samt en rationell sidan som analyserar och ser in i framtiden och istället agerar medvetet. Den emotionella sida kan liknas vid en elefant och den rationella sida kan liknas vid elefantens ryttare. Ryttaren är den rationella som tänker och bestämmer vart du ska och hur du ska ta dig dit. Elefanten är känslorna och kraften som tar dig dit.

Elefanten är impulsivt, lat, oberäknelig, och kortsynt och kan när som helst välja att gå åt ett helt annat håll än ryttaren planerat. Den...

Läs mer...

Karantäntiden - hur påverkas kroppen?

levalivet Apr 15, 2020

Att vara i karantän, isolerade eller mer stillasittande i allmänhet påverkar kroppen på olika sätt, tyvärr mest negativt. Vardagen blir upp-och-nervänd när en jobbar hemma, det har vi nog alla fått erfara (i mer eller mindre grad såklart). Att bli tvingad att jobba hemifrån eller bara hålla sig för sig själv gör något med kroppen, både på det psykiska och fysiska planet.

Negativa känslor som oro, rädsla och nedstämdhet ger kroppen ökad stresspåslag och det dröjer inte länge förrän fysiska symptom ger sig till känna. Det kan vara stelhet i nacken, ont i handleden och/eller underarmen, stramhet i baksida lår, smärta i ländryggen etc. Ja, problemen kan poppa upp lite var som helst i kroppen. Det är inte heller ovanligt att gamla skador börjar spöka igen, sådana som du trodde att du redan blivit kvitt...

Läs mer...

Vikten av rutiner

levalivet Apr 05, 2020

I början av en hotfull och oviss situation kan det vara svårt att göra något alls och det kan kännas svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Kom ihåg att det är viktigt att försöka bibehålla dina goda vanor och rutiner så långt som möjligt. Att skapa ordning i vardagen kan minska oro och ge en känsla av kontroll som gör det lättare att hantera situationen lugnt och sansat. 

Det är alltså bra att fortsätta med det någon form av rutiner även om vardagen ser helt annorlunda ut. Försök att komma upp ur sängen i någorlunda tid även om du egentligen inte måste det. Ta en promenad på morgonen, det höjer humöret och kan hjälpa dig att få lite mer energi. Det kan kännas skönt att prata om det som händer, men gör det med måtta. Undvik att fastna i ältande...

Läs mer...

Lev livet - på ditt sätt

levalivet nystart Jan 07, 2020

Om man ska vara korrekt så är det tydligen inget nytt decennium ännu, vi har ett år till på oss. Formellt börjar ett kalenderårtionde med ett år vars slutsiffra är 1 och upphör det följande år vars slutsiffra är 0. Nästa decennium är alltså officiellt 2011-2020, men enligt den svenska traditionen brukar vi prata om 10-tal så vi fortsätter med det och 2020 är ju det första året på 2020-talet. 

Vi kan såklart sätta mål och ge oss själva löften när som helst på året men det är något visst med en nystart som ett nytt år innebär. Vi har ofta hög motivation att förändra våra liv till det bättre. Men det är också lätt att utfärda löften vid nyår bara för att det är tradition att göra det. Då saknas det dock ofta...

Läs mer...

Nyårsguide - välkommen 2020

levalivet nystart Dec 23, 2019

Att börja ett år kan kännas både härligt och samtidigt lite motsträvigt. Förändring upplevs jobbigt för de flesta av oss. Med all rätt. För att starta det nya med så mycket öppenhet som möjligt är det en bra grej att belysa och ta avstamp i det som varit.

Vårt tips är att fokusera på de önskningar du har de kommande året, ja kanske till och med decenniet genom att titta på hur 2019 har varit. Vad vad bra? Vad vill du fortsätta med, och vad vill du förändra? Då kommer det troligtvis kännas både lättare och mer motiverande att definiera vilka förändringar du vill ska ske under 2020. 

Men för att inte gå händelserna i förväg. Tillåt dig först att avsluta detta året innan du börjar tänka på det nya. 

Avsluta 2019

  • Vad var det viktigaste som...
Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.