Blogg

Tankar om menscykeln och p-piller

mens Mar 09, 2020

Det är så härligt att det kommer fler och fler personer, organisationer och idrottsklubbar som intresserar sig för hur menscykeln påverkar oss kvinnor. Fokus Kvinna är ju bara i sin linda ännu men vi har (stora) visioner om att vara med och påverka inom just detta område. Vi kvinnor ska inte behöva skämmas för vår mens och vår menscykel, det är ju en helt naturlig del i vårt liv. Ändå är det så många som inte riktigt har koll på sin egen cykel, ja förutom själva mensdagarna då, för de är ju svåra att missa. 

Anledningen till att många kvinnor har rätt dålig koll på vår menscykeln är att de flesta av oss tagit p-piller sedan tonåren, fram tills att det är dags att försöka få barn. När vi växte upp var det standard att alla unga kvinnor...

Läs mer...

Periodisera träningen efter menscykeln

mens Feb 26, 2020

Så, hur ska du då anpassa träningen i de olika faserna av menscykeln? Vi har luskat fram den (begränsade) forskning som finns att tillgå. Men eftersom det finns knapphändigt med evidens har vi kombinerat den fakta vi hittat med generell kunskap om träning. Vi vill nämligen ge dig något matnyttigt och konkret som du kan använda direkt.

Först och främst behöver du ha koll på är vart du är i din menscykel. När du vet det kan du börja anpassa träningspassen därefter och ta reda på hur din kropp funkar och hur du tränar på bästa sätt med hänsyn till din menscykel.

Är du lagidrottare?
Som lagidrottare kan det vara lite klurigt att anpassa träningen efter menscykeln eftersom träningen läggs upp från ett lagperspektiv. Men ofta finns det moment eller specifika träningspass som du kan individanpassa och periodisera...

Läs mer...

Träna utifrån menscykeln

mens Feb 23, 2020

Svängningarna i menscykeln påverkar helt klart din kropp, både fysiskt och mentalt. Så varför kör man då ofta på i samma tempo och med samma aktiviteter och träningspass utan anpassning till var en är i menscykeln?

Tyvärr är det dock väldigt få studier gjorda på just kvinnor och hur menstruationscykeln påverkar kroppen under träning. Men ämnet har i alla fall fått ett växande intresse de senaste åren. Till exempel publicerade The British Journal of Sport Medicine 2017 en artikel med namn “Sport, Exercise and the Menstrual Cycle: Where is the research?” för att belysa att det saknas studier inom just detta område. 

Oavsett vilken nivå och frekvens du har på din träning så är det en god ide att titta lite närmre på hur träningen kan anpassas till menscykeln. För när du tar...

Läs mer...

Kroppens cykler

mens Dec 31, 2019

Nu när vi närmar oss slutet på ett år, ja faktiskt ett helt decennium. Det är rätt intressant ändå att allt vi gör och hur vi lever är satt i ett mönster eller följer en cykel på ett eller annat sätt. 

Våra kroppar är beroende av dessa cykler, och att det finns en jämnvikt dem emellan. Kroppen är sammansatt av otroligt många processer som alla "jobbar" i cykler, t.ex. blodomlopp, hormonutsöndring, hjärtrytm, temperaturreglering, blinkning, matsmältning och inte att förglömma, menstruationscykeln. Dessa cykler bara finns där och är förmodligen inte något du varken reflekterar över eller ifrågasätter, i alla fall inte så länge de funkar.

När kroppens processer fungerar bra är det som en fantastisk symfoni av hälsa som utspelar sig i kroppen. Du har energi, humöret...

Läs mer...

Menscykelns längd och faser

mens Dec 16, 2019

Att beskriva menscykeln visade sig vara rätt svårt, för det finns tydligen många sätt att se och förklara den på, utifrån flera olika perspektiv. Vi har valt att fokusera på hur cykelns faser påverkar oss kvinnor, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Det är i mångt och mycket hormonerna och deras skiftningar som gör att vi mår som vi gör, och med hjälp av kunskap och medvetenhet kan vi lättare förstå och förhålla oss till dem.

Menscykelns längd varierar. Den vanligaste längden är mellan 23 och 35 dagar, ett rätt brett spann alltså. Längden kan variera både från kvinna till kvinna och från en cykel till en annan hos en och samma kvinna. Det finns alltså inte någon perfekt cykel! Längden på en menscykel räknas från dag 1 av mensblödningen, till dagen före nästa...

Läs mer...

Hur mycket blöder du?

mens Dec 09, 2019

Hur vet jag om jag har kraftiga eller lätta mensblödningar? Hur skall jag veta det, jag har ju bara mig själv att jämföra med. För även om vi delar djupa och viktiga saker med vännerna så är det kanske inte mängden mensblod vi blöder vi pratar om på tjejmiddagarna (fast vi borde kanske göra det...).

För att få ett hum om hur det ligger till för din egen del så är det första steget (du kan nog gissa…) att kartlägga din cykel. Men kom ihåg att en gång är ingen gång, du behöver fortsätta ett par månader för att kunna fastställa hur sin cykel ser ut. Det handlar om att identifiera vilka symtom och besvärligheter som dyker upp om och om igen, vad det kan bero på och vad du kan göra åt dem.

Kännetecken på kraftig mensblödning

  • Du blöder mer än 7 - 8 dager (det räknas som en...
Läs mer...

Varför bry sig om sin menscykel?

mens Dec 03, 2019

Varför allt detta snack om menstrautionscykeln? Är det inte tillräcklig jobbigt som det är att känna sig uppblåst, småöm i brösten, labil och lite trött i huvudet? Måste vi prata om det också? Öppet och ingående.

Ja, det måste vi! För mensen är den mest naturliga sak som ALLA kvinnor har. Det finns dessutom väldigt många kvinnor som upplever både mer och mindre besvär under menscykelns olika faser. Därför behöver vi prata om det!

Det är så många som godtar alla negativa symptom utan att ställa frågan - Är det verkligen nödvändigt att gå igenom detta varje månad? Hur kan det vara så att många besvär kring menscykeln har blivit så normaliserade? Om ingen lyfter temat så blir det heller aldrig ett ämne som anses viktigt att prata om. För det behöver inte vara...

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.