Fokus Nu - din väg framåt

SKAPA EN TYDLIG BILD VART DU ÄR PÅ VÄG OCH MOTIVATION ATT RÖRA DIG FRAMÅT - FRÅN ETT INRE PERSPEKTIV

 

 

Jag vill gå kursen!
 

Känner du igen dig?

  • Har du svårt att anpassa dig till den nya vardagen?
  • Känner du dig spänd, rastlös eller sover dåligt?
  • Har du svårt att sortera i tankar och funderingar om framtiden?
  • Har du tillfällen med oro, ångest och obehag?
  • Vill du nåt mer eller annat än vad du har just nu?
  • Känner du dig redo att ta dig vidare men vet inte riktigt var du ska börja?
Jag vill vidare!

Behöver du strategier för att anpassa dig till det nya?

Detta är din möjlighet att ta ett steg i rätt riktning och bestämma vad du verkligen vill satsa på framöver - utifrån ett inre perspektiv.

JA TACK!

ÖVERSIK AV KURSENS PRAKTISKA ÖVNINGAR

FOKUS KÄNSLOR

Avsnitt 1
Känslorna påverkar både vad du tänker och hur du agerar. Uppmärksamma dina känslor för att förstå dina behov och dig själv bättre.

- Vad är känslor och hur påverkar de dig

- På vilka sätt kan du hantera oro

- Hur kan du ta ansvar för dina känslor 

FOKUS KROPPEN

Avsnitt 2
I svåra perioder är det lätt att distrahera sig själv som ett sätt att fly eller vila från det som känns jobbigt.

- Vad händer när vi ökar pressen

- Vad stressar dig och hur hanterar du det

- Hur tar du hand om kroppen i svåra tider

 

FOKUS TANKAR

Avsnitt 3
Tankarna har stor effekt på välmåendet. Negativa tankar skapar negativa känslor som skapar negativa tankar.

- Hur påverkar tankarna ditt välmående

- Vad styr våra tankar och beteende

- Vad är mental styrka är hur kan det stärka dig

 

ANPASSNING

Avsnitt 4
- Vad är resiliens och hur kan du
utveckla den förmågan?

- Vad är en kris och vilka
faser går du igenom

- På vilket sätt är dina
relationer påverkade? 

- Vem är du i krisen och hur ser
det nya normala ut för dig?

DIN VÄG FRAMÅT

Avsnitt 5
- Vad behöver du för att känna dig lugnare och mer samlad

- Hur kan du hantera denna
ovissa tid klokt och sansat

- Vad ska du prioritera för att må
så bra som möjligt

- Hur skapar du rörelse framåt
utifrån ett inre perspektiv

 

INNEHÅLL

14 lektioner
Totalt innehåller kursen 14 videolektioner
med tillhörande skrivövningar och guidade övningar i yoga, meditation och avslappning

Varje avsnitt har en teoretisk och en praktisk del för att se till att informationen blir användbar och värdefull för dig.

Denna kursen är för dig!


Målet med denna kursen är att uppmärksamma och tydliggöra dina behov och de anpassningar du vill göra för att ta dig vidare:

- Hur påverkar den rådande situationen dig och ditt liv

- Vilka invanda tankar och beteende styr ditt agerande

- Vad behöver du prioritera för att må så bra som möjligt

- Hur kan du skapa energi och motivation att röra dig framåt

- Vad kan du göra för att rusta dig själv inför framtiden

- Hur kan du bil bättre på att hantera utmanande situationer

Vi vill stötta dig!

Under det senaste året har vi har båda varit i en process av förändring och som toppen på det kom Corona-situationen.  Det har ställt höga krav på kreativitet och självkännedom för att hitta mod att gå vår egen väg.

Med denna kurs vill vi uppmärksamma och tydliggöra hur den rådande situationens påverkar oss människor ur ett inre perspektiv. Vi delar även med oss av egna erfarenheter och tips på enkla saker att börja med så du kan hitta din väg framåt. Tillsammans skapar vi det nya normala vi har framför oss!

En privat Facebookgrupp

Du som är med i Fokus Nu - din väg framåt är inbjuden till VIP-gruppen Fokus Kvinna - tillsammans på Facebook där vi kommer att finnas tillgängliga för att stötta dig under kursen. Vi kommer även att sända live lite då och då för att ge dig stöttning och inspiration att komma vidare. I Facebook gruppen får du gärna dela med dig av dina insikter, framgångar och motgångar så vi även kan lära och inspireras av varandra.

Vart är du på väg?

I den situation vi upplever just nu är alla drabbade på ett eller annat sätt och vi har fått anpassa oss till nya omständigheter. Hur kan du lära känna dig själv bättre och bli medveten om vad du behöver för att må så bra som möjligt. Vad behöver du prioritera för att skapa energi och motivation att röra dig framåt?

Efter denna kurs kommer du:


1. Känna dig lugnare och mer samlad

2. Ha förmågan att acceptera och gilla läget

3. Känna dig själv bättre

4. Kunna prioritera det som du mår bra av

5. Kunna hantera situationen klokt och sansat

6. Ha en tydlig bild vart du är på väg

7. Vara redo att agera

Lyssna på dig själv

Små förändringar kan ge stora resultat.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.